Terápiák

NILD Terápia

A NILD program célja a tanulók kompetenciájának és egyben magabiztosságának fejlesztése annak érdekében, hogy az egyén egész életében képes legyen az önálló tanulásra. Filozófiája, hogy minden egyén képes tanulni. Ennek fényében célzott kezelést nyújt a gyenge és sérülékeny kognitív rendszerek számára. A hatékony segítségnyújtás érdekében, első lépésben egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik a gyengén működő területek meghatározása céljából. Ezután kerül sor az egyénre szabott program megtervezésére. A NILD program jelenleg 26 technikát tartalmaz, amelyek hatásosan fejlesztik a tanulási zavarokat okozó kognitív diszfunkciókat, hibásan működő részképességeket. A technikákhoz változatos eszköztár tartozik, amit a terapeuta tudatosan tervezett módon alkalmaz a hibásan működő funkciók fejlesztése érdekében. További sajátosságai a NILD Tanulási Terápiának:

-Integráltan fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket és készségeket a magasabb szintű gondolkodási funkciókkal együtt. Például, a konkrét szinten észlelési és memória-fejlesztő feladat megfelelő analizálással egybekötve a stratégikus gondolkodást, a stratégia-építést serkenti.

-Nagy hangsúlyt kap az önszabályozó rendszer, a tudatos figyelem fejlesztése, ami visszahat a tanulásra és a mindennapi életre. A gyakorlati és szociális készségek a terapeuta által mediált transzcendencia - ugyanannak a funkciónak kivetítése más jellegű feladatra, szituációra - hatására fejlődnek.

-Intenzív. A foglalkozások során az egyén legtöbb kognitív funkcióját éri inger, ami annak megerősödéséhez vezet. A tanuló állandóan aktív részese a kognitív és metakognitív feladatoknak, miközben egyre gazdagodó nyelvi eszközeivel mind pontosabban fejezi ki önmagát, fogalmazza meg gondolatait és tanulási stratégiáit.

-Lehetőség szerint bevonja a szülőket is a fejlesztő folyamatba, hogy a szülő, mint mediátor - és nem mint terapeuta - szintén részese lehessen a gyermek fejlődésének.

-A gyermek a terápia során megkapja azt az egyéni odafigyelést, azt a biztonságot nyújtó környezetet, ahol bátran megnyilvánulhat.

5 éves kortól kezdve minden korosztály számára alkalmazható. Az eszközök és a technikák lehetővé teszik a sérült vagy gyenge funkciók hatékony mediálását kisgyermekek számára éppúgy, mint középiskolásoknak, vagy akár felnőtteknek.