Csodakapu Alapítvány

Alapítványunk célja

Ezt a kiemelten közhasznú Alapítványt azzal a céllal hoztuk létre, hogy segíthessünk. Segíthessünk szakmaiságunkkal, emberségünkkel és elkötelezettségünkkel mindazoknak, akiknek gyerekekei különlegesek a szó mindenfajta értelmében. Különlegesek, mások: mert sérültek, mert máshogy fejlődnek (vagy túl gyorsan vagy túl lassan), mert valahol elmaradtak vagy túlságosan előreszaladtak, mert sokkal több van bennük, mint amit meg tudtak mutatni, mert nem elég „kockák” az iskolának, mert túlságosan zárkózottak vagy éppen akaratosak, megkérdőjeleznek „pörögnek”. Szóval mindazoknak, akiknek pont ránk van szüksége. Célunk, hogy a sajátos nevelési igénnyel fellépő gyerekek szervezeti keretek között – szakmailag egymásra épülő, egymást erősíró, súlypontozott ­ fejlesztő eljárásokban részesüljenek, amik hozzásegítik az esélyegyenlőséghez, képességeik és személyiségük kiteljesítéséhez. Célnak tűztük ki a megelőzés fontosságának, módszereinek, terjesztését. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a korai szűrést, a szülők és pedagógusok tájékoztatását, segítését, képzését.

Kiknek tud az Alapítvány segíteni?

Elsősorban a SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ gyereknek a kifejezetten érzékszervi fogyatékos gyerekek (vak­gyengénlátó, mozgásfogyatékos, mozgássérült, siket­nagyothalló gyerekek) kivételével ­ a mozgásfejlődésben megkésett, elakadt, vagy fejlesztési lépcsőfokokat kihagyott gyerekeknek, ­ a beszédfejlődésbeli elmaradással indulóknak ­ a beszédészlelésben, beszédmegértésben, beszédprodukcióban zavart gyerekeknek ­ iskola­éretleneknek ­ részképességzavaros: diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekeknek ­ tanulásban akadályozott gyerekeknek ­ organikus és pszichés alapú hiperaktív gyerekeknek ­ aktivitás és figyelem zavaros gyerekeknek ­ autisztikus gyerekeknek ­ tehetséges, de a lehetőségeit kihasználni nem tudó gyerekeknek. Másodsorban az SNI­s gyerekek családjainak és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak igyekszünk hatékony segítséget nyújtani

Mit vállalunk?

Óvodákban, iskolákban végzünk mozgásszűréseket, hogy a gyerekek családja és a pedagógusok tisztább képet kapjanak a gyermekük idegrendszerének érettségéről. Ahol a gyermek veszélyeztetett a szükséges tanulási zavarra, ott lehetséges megelőző, illetve felzárkóztató módokat javasolunk. Szemléletformáló, ismeretközlő előadásokat tartunk a nevelési intézményekben, szakemberek és szülők számára. Részt veszünk az Alapozó Terápiás szakemberek akkreditált képzésében. Idegrendszer­fejlesztő mozgáscsoportokat, gyermek pszichodráma­, művészetterápiás­, önismereti csoportokat támogatunk, szakmailag felügyelünk. Tanulási nehézséggel küzdők számára ( dyslexia, dysgraphia) egyéni fejlesztést vállalunk. Egyéni vizsgálatokat, tanácsadásokat nyújtunk a minket megkeresők számára. Az a többlet, melyet az Alapítvány nyújtani képes a független megsegítéseknél, az a fejlesztés súlypontjainak meghatározása , az egymásra épülés tudatossága, a test és lélek egységének szem előtt tartása folyamatos nyomon követés és rugalmas átszervezés lehetősége.

Munkatársaink és önkénteseink

 • Sólyom Brigitta

  • Pszichopedagógus ( 2005 ELTE BGGYFK)
  • Alapozó-terapeuta ( 2005)
  • Homloklebeny-oktató, tréner
  • INPP ( 2009)
  • KKP-tanácsadó (2009 KRE)
  • Nild-terapeuta I.(2010)
  • Nild-terapeuta II. ( 2011)
  • Alapozó mozgásterápia oktató,
  • vezető terapeuta ( 2011)
  • Nild-terapeuta III. ( 2015)
  • RGM csoportvezető ( 2018)


  Tanulási nehézséggel küzdő óvodások,kisiskolások diagnosztizálása, fejlesztése Alapozó terápiával, Nild-terápiával (egyénileg is), óvodai prevenció, magatartás,-viselkedés zavarral küzdők, hiperaktív iskolások, autisztikus, Asperger-szindrómával élők segítése. Szülői tanácsadás, pedagógusok képzése, tájékoztató előadások tartása.

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány szakmai vezető, A Fejlődés háza fejlesztő központ vezető ( XIII. ker.)

 • Borsányi Árpád

  • Klinikai és metálhigiénés gyermek és serdülő
   Szakpszichológus-jelölt
  • Alapozó mozgásterapeuta, oktató, vezető terapeuta
  • Homloklebeny terapeuta
  • Pár- és családterapeuta (szupervíziós szakasz)
  • Autogén Tréner
  • NLP master
  Óvodások, kisiskolások fejlesztése Alapozóterápiával, valamint a hozzánk járó gyerekek pszichológiai ellátása játékterápia, pszichoterápia keretén belül, főleg magatartászavar, hiperaktív tünetekkel küzdők esetében. Igény szerint autogén tréning relaxációs egyéni/csoportos foglalkozások megtartása, szülőkkel való folyamatos konzultáció, képességfelmérés.

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat-Budaörs, Kréné Pszichoterápiás rendelő

 • Lévai Nóra

  • Konduktor-óvodapedagógus
  • Alapozó mozgásterapeuta
  • Homloklebeny terapeuta
  2-3 éves gyermekek konduktív szemléletű korai fejlesztése. Óvodás korú gyermekek idegrendszerének mozgásos érzékszervi fejlesztése, alapozó mozgásterápia kis létszámú csoportban vagy egyénileg, Homloklebeny terápia kisiskolás korú gyermekeknek. Iskolaelőkészítő foglalkozás vezetése mozgás és kognitív képességek fejlesztésével. Egyéni fejlődését figyelembe véve konduktív pedagógia alkalmazása. Pszichomotoros funkciók vizsgálata 4 éves korig.

  Munkahely:Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Hofferné Dér Edit

  • Tanító, pszichoterapeuta
  • Alapozó mozgásterapeuta oktató, vezető terapeuta
  • GOH-GMP Beszédészlelés, beszédértés diagnosztikája
  • AIT/FST Hallási Figyelem Tréning (2011)
  Hallási túlérzékenység, auditív feldolgozási zavar, beszédészlelési, beszédértési probléma diagnosztikája, terápiája.

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Szitakötő Gyerekház (Nagykőrös)

 • Jakab Fruzsina

  • ELTE-BGGYK Pszichopedagógia
  • Alapozó terápia
  • ELTE-BGGYK Zeneterápia
  • Homloklebeny terápia
  • Nild Tanulási Terápia I - III. blokk


  Óvodás gyermekek fejlesztése alapozó terápiával, általános iskolás gyermekek megsegítése homloklebeny terápiával, valamint Nild Tanulási Terápiával. Főként alsó tagozatos gyermekek pszichés gondozása zeneterápiával.

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Horváth Andrea

  • Szociálpedagógus (2003, Eger)
  • Gyermek játékdráma csoport vezető
  • (2006, Magyar Individuál Pszichológiai Egyesület)
  • Mozgás-és táncterapeuta
  • (2012-2019, Magyar Mozgás és Táncterápiás Egyesület)  Főként óvodás korú, illetve kisiskolások számára gyermekpszichodráma csoportok szervezése, vezetése. A gyermekpszichodráma csoportokban mesék, fantáziajátékok segitségével gyermekek szorongásainak, feszültségeinek oldása.

  Munkahely: Családvédelmi Központ, Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Bajnok Ildikó

  • Konduktor-tanító
  • Alapozó mozgásterapeuta
  • Kiegészítő tanfolyamok:

   Masszázs (Magyar Természetgyógyászok Szövetsége)
  Szakmai tanácsadás eltérő fejlődési menetű csecsemőkkel és kisgyermekekkel foglalkozó szakembereknek. Korai preventiv programok, előadások levezetése.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Koraszülött Osztálya és Szakambulanciája, Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Rendelőintézete.

 • Mihályiné Lakatos Anita

  • Tanító, mesterpedagógus
  • Fejlesztő pedagógus
  • Alapozó terapeuta
  • Homloklebeny terapeuta  Óvodások, kisiskolások, tanulási nehézségekkel, részképesség-gyengeséggel küzdők csoportos és egyéni fejlesztése alapozó terápiával, homloklebeny terápiával, NILD, Sindelar diszkalkulia és diszlexia prevenciós, reedukációs technikák alkalmazásával.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Molnár-Ferenc Magyar-Angol Két Tan. Nyelvű Ált.Isk.

 • Hitter Eszter

  • Gyógypedagógus - logopédus, szometopedagógus (2018)
  Megkésett beszédfejlődés diagnosztizálása és terápiája 2-4 éves gyermekek részére. Óvodás és kisiskolás gyermekek logopédiai szűrése és a diagnosztizált beszédhibák korrekciója, artikulációs terápia. Nyelvlökéses nyelés korrekciója. Dadogás terápia csoportos fejlesztésben.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat VI. kerületi Tagintézménye

 • Szabó Barbara

  • Gyógypedagógus
  • Alapozó terapeuta
  • Homloklebeny terapeuta
  • Pszichopedagógus-autizmus spektrum pedagógiája szakirány  Gyógypedagógiai fejlesztés, szociális- kommunikációs kiscsoportos fejlesztés, autizmus specifikus egyéni fejlesztés óvodás és iskolás gyermekek számára.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Hirschberger Szilvia

  • Gyakorló tanár
  • Drámapedagógus
  • Alapozó terapeuta
  • Preventív és korrektív pedagógiai pszichológus


  Óvodások, kisiskolások fejlesztése alapozó mozgásterápiával. Tanulási nehézségekkel és magatartászavarokkal küzdő gyermekek pszichológiai támogatása. Szükség esetén, illetve szülői igény szerint tanácsadás a családok részére, konzultáció.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, XIV. kerületi Hermann Ottó Ált. Iks.

 • Szabó Gábor

  • Konduktor - óvodapedagógus


  Konduktív pedagógiai szűrés, tanácsadás, korai intervenció, fejlesztés (0-3 év). Megkésett ill. eltérő fejlődésmenetű gyermekek konduktív pedagógiai (komplex) ellátása, fejlesztése. Óvodás ill. kisiskolás korú gyermekek komplex, konduktív szemléletű mozgásfejlesztése.

  Munkahelyek: Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat, MTA - Akadémiai Óvoda és Bölcsőde, Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Bárdiné Székely Zsuzsa

  • Gyógypedagógus, értelmileg akadályozottak,
  • szomatopedagógia szak (2007)
  • Pszichológia MA (2014)
  • TSMT- állapot-és mozgásvizsgálat (2015)
  • Sindelar II. tréner (2018)
  • Alapozó mozgásterapeuta (2018)
  • GOH-GMP Beszédértés,
  • beszédészlelés diagnosztikája (2018)

  Óvodások és kisiskolások egyéni és csoportos fejlesztése alapozó terápiával, Sindelar tréninggel. Gyógypedagógiai fejlesztés, igény szerint pszichológiai konzultáció és nevelési tanácsadás.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Dió Általános Iskola, Készségfejlesztő Iskola, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Kollégium

 • Bronner Renáta

  • Pszichopedagógus, terapeuta,
  • hallássérülteket oktató tanár (2007)
  • Alapozó terapeuta (2008)
  • GOH-GMP Beszédészlelés, beszédértés
  • diagnosztikája, terápiája (2012)
  • Homloklebeny terapeuta (2017)
  Óvodások, kisiskolások, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek diagnosztizálása, fejlesztése alapozó mozgásterápiával. Magatartási zavarral és figyelmi, koncentrációs nehézségekkel küzdő gyermekek, illetve felnőttek fejlesztése, tehetséggondozás homloklebeny tréning segítségével.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Bertók Rita

  • Táncpedagógus
  • Alapozó terapeuta
  • Neurofeedback tréner AVS mestertréner  Óvodások, kisiskolások mozgásfelmérése. Finommotorikában gyenge, mozgásban ügyetlen, kialakulatlan dominanciájú, megkésett beszédfejlődésű, figyelemzavaros-hiperaktív, diszlexiás, diszgráfiás, tanulásban sok kudarcot megélt gyermekek fejlesztése alapozó terápiával és neurofeedback tréninggel.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Bedők Eszter

  • Gyógypedagógus (2014)
  • Sindelar-Zsoldos program 2. – Tanulási-,
  • és magatartási zavarok terápiája iskoláskorban (2017)
  • Alapozó terapeuta(2017)
  • A diszlexia megelőzése -az értő olvasás előkészítése (2017)
  • Diszkalkulia Pedagógiai Vizsgálata (2018)
  • A Fonológiai Tudatosság Teszt, a Ritmikus Írás,
  • a „Figyelj Rám!” és a „Morze” NILD technika (2018)
  • A matematika és a téri-vizuális gondolkodás
  • fejlesztése NILD-es eszközökkel (2018)
  • Homloklebeny terápia (2018-)
  • Dinamikus szenzoros integráció terápia (2018-)
  Óvodáskorú gyermekek szűrése, fejlesztése alapozó terápiával. A tanulási nehézséggel küzdő diákok számára NILD alapú fejlesztő foglalkozásokat tartok egyéni formában.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Szakgimnázium

 • Illyés Kata

  • Gyógypedagógus-szomatopedagógia,
  • tanulásban akadályozottak szakirány
  • Alapozó Terapeuta
  • Homlolebeny terapeuta
  • TSMT terapeuta
  • Logopédia szakirány - hallgató
  Óvodások, iskolások, tanulási nehézséggel küzdő gyermekek diagnosztizálása, terápiája Alapozó mozgásterápiával. Magatartási zavarral és figyelmi, koncentrációs nehézségekkel küzdő iskolás gyermekek fejlesztése homloklebeny tréning segítségével. Megkésett, illetve eltérő fejlődésmenetű 5 év alatti gyermekek esetében gyógypedagógiai tanácsadás, komplex gyógypedagógiai ellátás, fejlesztés egyénileg vagy kis létszámú csoportban.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat (korai fejlesztés)

 • Erdélyi Krisztina

  • Nyelvtanár - Germanisztika (ELTE-BTK)
  • Integrativ coach
  • Gestalt terapeuta gyakornok

  SNI-s gyermeket nevelő szülőként egyéni Gestalt terápia egészséges felnőtteknek, elsősorban SNI-s gyermeket nevelő szülőknek. Angol és német nyelven is.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Britannica Nemzetközi Gimnázium

 • Lakos Judit

  • Gyógypedagógiai tanár (ELTE-GYFK,2004)
  • Gyógypedagógus szakvizsga (ELTE-GYFK, 2011)
  • TSMT Állapot és mozgásvizsgálat (2012)
  • Inklúzív nevelés tanára mesterszak (KJF,2012)
  • Állataszisztált terápiás foglalkozásvezető (2012)
  • Állataszisztált terápiás képzésszervező, oktató(2015-től)

  Eltérő fejlődésmenetű gyermekek vizsgálata. Alkalmazott módszerek a fennálló problémákhoz, illetve a korosztályhoz igazodva. Gyógypedagógiai fejlesztés: kognitív komplex fejlesztés egyénileg, vagy kis létszámú csoportban, autizmus specifikus fejlesztés óvodás gyermekek számára. Állatasszisztált terápiás fejlesztő foglalkozás keretén belül óvodások és kisiskolások fejlesztése, különös tekintettel a szorongó, a magatartászavar, hiperaktív tünetekkel küzdő gyermekek esetében. Igény szerint egyéni foglalkozások megtartása, szülőkkel való folyamatos konzultáció. Szülői tanácsadás, pedagógusok képzése, tájékoztató előadások tartása.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány,Budapesti Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola és Készségfejlesztő Iskola, Varázsmancsok- Kutyás terápia

 • Rádi Réka

  • Testnevelő tanár (2014)
  • Gyógytornász (2010)
  • Alapozó mozgásterapeuta (2015)
  • Homloklebeny terapeuta (2016)
  • Nild I. blokk (2018)
  • GOH-GMP Beszédészlelés és beszédértés
  • diagnosztikája, terápiája (2019)


  Óvodások felmérése és fejlesztése alapozó terápiával egyéni foglakozáson és kis létszámú csoportban. Figyelem, viselkedési- és tanulási nehézséggel küzdő kisiskolások segítése homloklebeny tréninggel és Nild terápiával.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Kiss Debóra

  • Klinikai és mentálhigiénés gyermek-és ifjúsági
  • szakpszichológus
  • Pár- és családterapeuta
  • Felnőtt pszichodráma asszisztens jelölt
  • Gyermek pszichodráma csoportvezető jelölt
  Tíz éve dolgozom egyéni és csoportos formában gyermekekkel, valamint szüleiknek nyújtok nevelési kérdésekben segítséget. A gyermek terápiás ellátásba vételét szülőkonzultáció és állapotfelmérés előzi meg, melynek végén közösen döntünk a megfelelő terápiás módszer kijelöléséről. Kisgyermekek és serdülők egyéni terápiája mellett gyermekpszichodráma csoportokat is vezetek Horváth Andrea mozgás- és táncterapeutával, gyermekdramatistával.

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, B30 Pszichológia Központ