Csodakapu Alapítvány

Alapítványunk célja

Ezt a kiemelten közhasznú Alapítványt azzal a céllal hoztuk létre, hogy segíthessünk. Segíthessünk szakmaiságunkkal, emberségünkkel és elkötelezettségünkkel mindazoknak, akiknek gyerekekei különlegesek a szó mindenfajta értelmében. Különlegesek, mások: mert sérültek, mert máshogy fejlődnek (vagy túl gyorsan vagy túl lassan), mert valahol elmaradtak vagy túlságosan előreszaladtak, mert sokkal több van bennük, mint amit meg tudtak mutatni, mert nem elég „kockák” az iskolának, mert túlságosan zárkózottak vagy éppen akaratosak, megkérdőjeleznek „pörögnek”. Szóval mindazoknak, akiknek pont ránk van szüksége. Célunk, hogy a sajátos nevelési igénnyel fellépő gyerekek szervezeti keretek között – szakmailag egymásra épülő, egymást erősíró, súlypontozott ­ fejlesztő eljárásokban részesüljenek, amik hozzásegítik az esélyegyenlőséghez, képességeik és személyiségük kiteljesítéséhez. Célnak tűztük ki a megelőzés fontosságának, módszereinek, terjesztését. Kiemelt fontosságúnak tartjuk a korai szűrést, a szülők és pedagógusok tájékoztatását, segítését, képzését.

Kiknek tud az Alapítvány segíteni?

Elsősorban a SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ gyereknek a kifejezetten érzékszervi fogyatékos gyerekek (vak­gyengénlátó, mozgásfogyatékos, mozgássérült, siket­nagyothalló gyerekek) kivételével ­ a mozgásfejlődésben megkésett, elakadt, vagy fejlesztési lépcsőfokokat kihagyott gyerekeknek, ­ a beszédfejlődésbeli elmaradással indulóknak ­ a beszédészlelésben, beszédmegértésben, beszédprodukcióban zavart gyerekeknek ­ iskola­éretleneknek ­ részképességzavaros: diszlexiás, diszgráfiás, diszkalkuliás gyerekeknek ­ tanulásban akadályozott gyerekeknek ­ organikus és pszichés alapú hiperaktív gyerekeknek ­ aktivitás és figyelem zavaros gyerekeknek ­ autisztikus gyerekeknek ­ tehetséges, de a lehetőségeit kihasználni nem tudó gyerekeknek. Másodsorban az SNI­s gyerekek családjainak és a gyerekekkel foglalkozó pedagógusoknak igyekszünk hatékony segítséget nyújtani

Mit vállalunk?

Óvodákban, iskolákban végzünk mozgásszűréseket, hogy a gyerekek családja és a pedagógusok tisztább képet kapjanak a gyermekük idegrendszerének érettségéről. Ahol a gyermek veszélyeztetett a szükséges tanulási zavarra, ott lehetséges megelőző, illetve felzárkóztató módokat javasolunk. Szemléletformáló, ismeretközlő előadásokat tartunk a nevelési intézményekben, szakemberek és szülők számára. Részt veszünk az Alapozó Terápiás szakemberek akkreditált képzésében. Idegrendszer­fejlesztő mozgáscsoportokat, gyermek pszichodráma­, művészetterápiás­, önismereti csoportokat támogatunk, szakmailag felügyelünk. Tanulási nehézséggel küzdők számára ( dyslexia, dysgraphia) egyéni fejlesztést vállalunk. Egyéni vizsgálatokat, tanácsadásokat nyújtunk a minket megkeresők számára. Az a többlet, melyet az Alapítvány nyújtani képes a független megsegítéseknél, az a fejlesztés súlypontjainak meghatározása , az egymásra épülés tudatossága, a test és lélek egységének szem előtt tartása folyamatos nyomon követés és rugalmas átszervezés lehetősége.

Munkatársaink és önkénteseink

 • Sólyom Brigitta

  • Pszichopedagógus ( 2005 ELTE BGGYFK)
  • Alapozó-terápia ( 2005)
  • Homloklebeny-oktató, tréner
  • INPP ( 2009)
  • KKP-tanácsadó (2009 KRE)
  • Nild-terapeuta I.(2010)
  • Nild-terapeuta II. ( 2011)
  • Nild-terapeuta III. ( 2015)  Óvodások, kisiskolások, tanulási nehézséggel küzdők diagnosztizálása, fejlesztése Alapozó terápiával, Nild-terápiával ( egyénileg is ), óvodai prevenció, magatartás,-viselkedés zavarral küzdők, hiperaktív iskolások , autisztikus, Asperger-szindrómával élők segítése Szülői tanácsadás, pedagógusok képzése, tájékoztató előadások tartása

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány szakmai vezető, A Fejlődés háza fejlesztő központ vezető ( XIII. ker.)

 • Borsányi Árpád

  • Klinikai és metálhigiénés gyermek és serdülő
   Szakpszichológus-jelölt
  • Alapozó mozgásterapeuta
  • Pár- és családterapeuta (szupervíziós szakasz)
  • Autogén Tréner
  • NLP master
  Óvodások, kisiskolások fejlesztése Alapozóterápiával, valamint a hozzánk járó gyerekek pszichológiai ellátása játékterápia, pszichoterápia keretén belül, főleg magatartászavar, hiperaktív tünetekkel küzdők esetében. Igény szerint autogén tréning relaxációs egyéni/csoportos foglalkozások megtartása, szülőkkel való folyamatos konzultáció, képességfelmérés.

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Budaörs

 • Horányi Eszter

  • Klinikai és metálhigiénés gyermek és serdülő
   Szakpszichológus-jelölt
  • Pár- és családterapeuta (szupervíziós szakasz)
  Gyermekek és serdülõk pszichodiagnosztikus felmérése, pszichológiai ellátása, tanácsadás, szülõkonzultáció. Rendszerszemléleti megközelítés mellett játékterápiás, dramatikus, mûvészetterápiás eszközök használata.

  Munkahelyek:Pszichológus - Pest Megyei Pedagógiai Szakszolgálat, Budakeszi

 • Hofferné Dér Edit

  • Tanító (1999 KETIF)
  • Alapozó terápia (2001/2011)
  • GOH-GMP Beszédészlelés, beszédértés diagnosztikája,
   terápiája (2004)
  • Pszichopedagógus (2004 ELTE BGGYFK)
  • Ped. szakvizsga (2008. BME)
  • Nild terapeuta I. (2011)
  • Hallási Figyelem Tréning (2011)


  Fejlesztő babatorna 1- 3 éves korig. Iskolaéretlen óvodások, megkésett beszédfejlődésű, figyelem-, viselkedés- és tanulási zavaros kisiskolások diagnosztikája, terápiája Alapozó terápiával, Nild terápiával. Beszédészlelés, beszédértés vizsgálata, fejlesztése. Hallási figyelem tréning .

  Munkahely: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Szitakötő Gyerekház (Nagykőrös), Ladányi M. Általános Iskola (Csemő)

 • Jakab Fruzsina

 • Horváth Andrea

  • szociálpedagógus (2003, Eger)
  • gyermek pszichodráma csoport vezető ( 2006, Magyar
   Individuál Pszichológiai Egyesület)
  • mozgás-és táncterapeuta ( 2012-)


  Főként óvodás korú, illetve kisiskolás gyermekek számára szervezek, vezetek csoportokat. A gyermekpszichodráma csoportokban mesék, fantáziajátékok segítségével segítünk a gyermekeknek a ki nem mondott gondolatok, szorongások oldásában.

  Munkahelyek: Családvédelmi központ, Csodakapu Közhasznú Alapítvány

 • Bajnok Ildikó

  • Konduktor-tanító
  • Alapozó mozgásterapeuta
  • Kiegészítő tanfolyamok:

   Masszázs (Magyar Természetgyógyászok Szövetsége)

  • Mozgásprogram eltérő fejlődésmenetű 3-8 éves korosztály
   számára  Eltérő fejlődésmenetű csecsemők és gyermekek vizsgálata, mozgásközpontú, komplex fejlesztése egyénileg vagy kis létszámú csoportban. Alkalmazott módszerek a fennálló problémákhoz, illetve a korosztályhoz igazodva: Konduktív (komplex) fejlesztés = Pető-módszer, Neurohabilitációs tréning = Katona-módszer, Alapozó Terápia, Mozgásfejlesztő program eltérő fejlődésmenetű gyermekeknek

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány, Magyar Honvédség Egészségügyi Központ Koraszülött Osztálya és Szakambulanciája, Vasútegészségügyi Szolgáltató Nonprofit Kft Rendelőintézete.

 • Bitskey Andrea

  • gyógypedagógus, logopédus 1992
  • alapozó mozgásterapeuta 2013  Óvodások, kisiskolások logopédiai szűrése, a diagnosztizált beszédhibák javítása, helyes artikuláció kialakítása, iskolai olvasástanulás megsegítése, megkésett beszédfejlődés diagnosztizálása és kezelése, beszédindítás, nyelvlökéses nyelés korrekciója Óvodások, kisiskolások fejlesztése Alapozó terápiával

  Munkahelyek: Csodakapu Közhasznú Alapítvány