Iskola előkészítő

Az iskolaérettség előfeltétele, hogy a gyermek három fronton megfeleljen az iskolai követelményeknek; mozgásos érettség, szociális érettség, valamint részképességterületek fejlettsége. A gyermekek nagy része 6 évesen kezdik az iskolát, holott az idegrendszer 7 évesen érik meg erre a feladatra. A célunk az, hogy ezeket a területeket megcélozva felkészítsük a gyereket az iskolára. A 3 órás komplex foglalkozás során játékdrámával segítjük a szociális kompetenciákat, hogy a gyermek megtanuljon alkalmazkodni, együttműködni, hogy tudja kezelni az érzelmeit, így a képességeit kibontakoztathassa. A mozgásos érettséget alapozó mozgásterápia szemléletével fejlesztjük. Célunk, hogy kialakítsuk azokat a mozgásos területeket; szem-kéz koordináció, dominancia, testvonal átlépés, végtagszétválasztás, többszintű feladatszervezés, ujjak differenciált mozgatása, testséma, melyek lehetővé teszik, hogy a tanórákat tartós figyelemmel végig üljék a gyerekek. A foglalkozás utolsó harmada pedig a részképességterületeket célozza; a beszédészlelés-értés, a térbeli-, és időbeli tájékozódás, a memória, a sorrendiség, az ok-okozati összefüggések átlátása, a fonéma tudatosság melyek szükségesek az írás-olvasás zökkenőmentes elsajátításához.