Pszichológiai ellátás

Pszichológiai felmérések

A gyermekek teljesítményének, képességeinek, személyiségének felmérésére az alábbi teszteket használjuk alapítványunknál.

Teljesítménytesztek

Intelligenciatesztek

Az intelligenciatesztek a gyermek/serdülő általános kognitív szintjének, funkcionálásának megragadását tűzik ki célul. A tesztekkel felmérhető intelligencia profil megmutatja a gyermek teljesítményének erős és gyenge pontjait; valamint mivel az intelligencia az iskolában való helytállásnak, az iskolai teljesítménynek is fontos előrejelzője lehet, a felmérés után az egyénre szabott fejlesztés is lehetővé válik.

WISC (Wechsler Gyermek Intelligencia Teszt): 6-16 éves kor között használható, 60-120 perc alatt egyéni formában felvehető.

WAIS (Wechsler Felnőtt Intelligencia Teszt): 16 éves kor felett használható, 60-120 perc alatt egyéni formában felvehető

Woodcock-Johnson kognitív képességek tesztje: 5 éves kortól használható, 60-120 perc alatt egyéni formában felvehető. Pályaorientációs célokra, a fejlődés mérésére, a változás nyomon követésére is alkalmas

Raven Progresszív Mátrixok: Standard Progresszív Mátrixok, Nehezített Progresszív Mátrixok (serdülőknél és felnőtteknél alkalmazható), Színes Progresszív Mátrixok (6-11 éves gyermekeknél alkalmazható). A teszt nonverbális, a nyelvi készségektől és iskolai végzettségtől független következtetéses képességet mér.

Figyelemtesztek

A figyelemvizsgáló eljárások az információfeldolgozás minőségi és mennyiségi aspektusait mérik. A mindennapi tevékenység, illetve a tanulás erősen függ a gyermek figyelmi képességeitől, ezért számos probléma esetén a figyelem vizsgálata, illetve adott esetben fejlesztése alapvető lehet.

• d2 – figyelmi és összpontosítási teszt: 9 éves kortól használható, 5 perc alatt egyéni vagy csoportos formában felvehető. Az információ feldolgozási sebességét, a szabálykövetést és a teljesítmény minőségi aspektusait tárja fel.

Pieron teszt: 6 éves kortól használható, 5 perc alatt egyéni vagy csoportos formában felvehető.

Projektív tesztek

A projektív tesztek lényege, hogy az egyén érzelmeit, vágyait, a benne rejlő tulajdonságokat kivetíti a külvilágra (egy strukturálatlan vagy többértelmű ingeranyagra), hogy igényeinek megfelelően reagálhasson rá. A projektív tesztek segítségével így olyan információkat szerezhetünk az egyén problematikájáról, működéséről, amelyhez egyébként nehezen jutnánk csak hozzá.

Rorschach teszt

TAT (tematikus appercepciós teszt)

CAT (TAT gyermekváltozata)

projektív rajztesztek

projektív játéktechnikák

Metamorfózis teszt