Pszichológiai ellátás

Gyermekjátékdráma

Különböző fejlesztő foglalkozásaink mellett javasoljuk a gyermekdráma foglalkozásinkat.

Az organikus fejlődés mellett a gyerekek lelkivilága (pszichéje) is erősen változhat. Azok a helyzetek, mozgások, amiket a gyerek a terápia során (alapozó mozgásterápia) átél, felhozhatnak olyan emlékeket, pozitív és negatív traumákat, amik a beszéd előtti korból származnak. Ezek az állapotok (regressziók) lehetőségek, amiket, ha kihasználunk, akkor a gyermekek lelki terheit drasztikus mértékben tudjuk csökkenteni, kiolthatunk egy csomó, blokkot, gátat, ami megnehezítheti a szociális (pl. szülő-gyermek) kapcsolatokat.

Itt jön képbe a gyermekjátékdráma. Hogy megsegítsük ezeket a pozitív lelki változásokat, optimálisnak tartjuk, ha a gyermekek hetente egyszer, a mozgásterápia mellett gyermekjátékdráma foglalkozáson is részt vesznek. A gyerekdráma egy csoportos módszer, ahol általában 4-8 közel azonos életkorú gyermek játszik együtt két felnőtt vezetővel azért, hogy a gyerekek magatartás- és/vagy viselkedés problémái megoldódjanak, személyiségfejlődésük harmonikusabbá váljék, érzéseiket, indulataikat ki tudják fejezni, s jobban tudjanak alkalmazkodni. Tapasztalataink szerint jól használható a módszer tanulási nehézségekkel küzdő gyermekek esetében is, hiszen lehetőséget nyújt a másodlagosan jelentkező pszichés tünetek oldására, feldolgozására. Az énkép javulásával, önbizalom erősödésével, saját nagyszerűségük élményének átélésével a gyermekek nyitottabbá, magabiztosabbá válnak, képessé válnak hinni önmagukban, így iskolai teljesítményük is ugrásszerűen javulhat. A Kende Hanna által kidolgozott és hazánkban elterjesztett módszerben a pszichodráma technikák a gyerekek életkorának, igényeinek megfelelően módosulnak. A gyermekjátékdráma - csoport foglalkozásain minden résztvevő megérezheti, hogy most egy másik világba érkezett, olyan helyre, ahol térben - időben minden megtörténhet. Ebben a kreatív térben (potenciális tér), a "mintha" világában, a gyermek kisebbértékűsége oldódik, ön- újrateremtő képessége kibontakozik. A gyerekek szerepet választhatnak és akár varázslóvá is válhatnak. Azzá válhatnak amit "itt és most" szeretnének, kitalálnak és részt vehetnek társuk történetében is. A játék nem öncélú, hanem egy olyan eszköz, amely hozzásegíti énképének, életérzésének módosítását, életritmusának átalakítását. Új viselkedési mintákat próbálhat ki a felajánlott vagy saját maga által hozott szerepeken keresztül, úgy is, hogy egy-egy káros viselkedési mintája megváltozhasson.