Vizsgálatok

Mozgás vizsgálat (idegrendszerfelmérés)

Létezik, egy emberre jellemző mozgáslépcső, amin a normális fejlődési ütemben haladó gyerekek a fejlődésük során keresztülmennek. Minden mozgásfajtához, mozgáslépcsőhöz egy vagy több agyi terület érése, beérlelése kapcsolódik. A mozgás által jutnak el azok az ingerületek az agyba, melyek kiépítik azt az idegrendszeri hálózatot, amely szükséges a gyermekek számára az iskolában való beváláshoz, a tanuláshoz szükséges képességek kibontakoztatásához. Ha a mozgásfejlődés során ebből a mozgássorból kimaradnak elemek, vagy nem az egymásra épülés sorrendjében történik a továbblépés, akkor a gyermekek veszélyeztetetté válnak arra, hogy a későbbiek során idegrendszeri éretlenségből fakadó tanulási és életvezetési problémáik legyenek Az idegrendszer érettségének - éretlenségének az állapota szerencsére nem állandó. Az esetleges éretlenségeket, deficiteket, bizonyos fejlesztő, terápiás eljárásokkal a megfelelő életkorban (minél korábban) igen hatásosan lehet korrigálni.
A mozgásvizsgálat célja, az esetleges idegrendszeri fejletlenség feltérképezése. További cél, annak megállapítása, szüksége van e a gyermeknek Alapozó Terápiára, vagy egyéb megsegítésre.

Minden mozgást nézünk a:

- képesség automatizmus mentén,
- a koordináltság mentén, (ura e a gyerek a mozgásnak)
- az éretlenségre utaló jeleket vizsgálva (kényszertartások, kényszermozgások, függetlenedés elmaradása)

Vizsgálati területek:

1. Fejlődéstani nagymozgások (humángenetikai mozgások)
2. Rugalmasság
3. Helyváltoztatás
4. Egyensúly
5. Térben való alapmozgások
6. Keresztmozgások
7. Ritmusérzék- rövid emlékezet- szerialitás
8. Felső és alsó végtag független vezérlése és annak összerendezése
9. Direkt mozgásprogramozás
10. Finommotorika: kéz, szem, ajak-nyelv
11. Dominancia vizsgálat: szem, kéz, láb
12. Szeriális készség vizsgálata: egy komponenssel, több komponenssel (homloklebeny működés)
13. Időbeli tájékozódás felmérése
14. Térbeli tájékozódás felmérése, testséma,lateralitás, térbeli szerialitás

A vizsgálaton a szülő is jelen van. A vizsgálat végén a látottakról szóbeli értékelést kap a vizsgálótól, és igény esetén ezt írásba is foglaljuk.